Lyngeshops generelle salgsbetingelser.


1. Generelt
2. Køb af varer
3. Priser
4. Betaling

5. Forsendelse / levering
6. Ejendomsforbehold
7. Reklamation
8. Fabriksgaranti

9. Fortrydelsesret

1. Generelt
Disse generelle salgsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer, hvis andet ikke er skriftligt aftalt. Der tages forbehold for trykfejl i manualer samt ændringer/fejl i produkternes specifikationer.

 

2. Køb af varer
Køb af varer hos Lyngeshop sker kun via denne webside. For at kunne handle på Lyngeshop.dk, kræves en dansk leveringsadresse.

 

3. Priser
Lyngeshops priser angives i DKK inkl. afgifter og moms. Der tillægges en forsendelsesomkostninger til prisen. Ved køb over 1.200,- er det gratis levering. Der tages forbehold for trykfejl i prisoplysningerne. Vi har prisgaranti og hvis du finder en tilsvarende varer billigere får du 10% rabat og varen til den biligere pris.

4. Betaling og sikkerhed
Betaling med Dankort eller VISA Dankort og betalingen trækkes først når varen er sendt. Det er ikke muligt at tilgå fakturaen efterfølgende via vores hjemmeside. Send venligst e-mail til info@lyngeshop.dk

  

5. Forsendelse / levering
Forsendelse sker normalt indenfor 1 eller 2 arbejdsdage. Alle varer leveres på adressen uden kvittering for varemodtagelsen.

6. Ejendomsforbehold
Lyngeshop bevarer ejendomsretten til de solgte varer, indtil købesummen og evt. leveringsomkostninger er fuldt betalt.

7. Reklamation

Købelovens regler gælder ved ethvert køb, dvs. du som privatperson har 2 års reklamationsret. Du skal reklamere inden rimelig tid efter du har opdaget en fejl/mangel ved varen. Hvis du reklamerer inden 2 måneder efter du har opdaget en fejl/mangel ved varen er reklamationen altid rettidig.

Hvis varen eller dele deraf viser sig at være mangelfuld/fejlbehæftet (fabrikations- og/eller materialefejl) har du ret til omlevering. Denne reklamationsret gælder i to år fra varens modtagelse. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Fakturaen skal fremvises til Lyngeshop i forbindelse med anvendelse af reklamationen. Varer der skal til reparation, skal sendes til et servicecenter i Danmark som Lyngeshop anviser. Du skal meddele Lyngeshop om eventuelle mangler snarest muligt efter varens modtagelse og inden rimelig tid efter det tidspunkt, hvor du har eller burde have opdaget manglen. Lyngeshop vil herefter foretage omlevering inden rimelig tid. Hvis det ikke er muligt at foretage omlevering, vil du snarest modtage din købesum retur. Reklamationsretten gælder kun, hvis du ikke selv er ansvarlig for de konstaterede mangler.

8. Fabriksgaranti
En leverandør kan yde fabriksgaranti ud over ovenfornævnte reklamationsret. Fabriksgarantien vil ofte give dig større rettigheder end den ovenfornævnte reklamationsret. I tilfælde af, at varen ikke opfylder en sådan fabriksgaranti, har du ret til at få bragt varen i en stand, så fabriksgarantien kan opfyldes. Du skal inden for rimelig tid efter det tidspunkt, hvor det konstateres, at varen ikke opfylder fabriksgarantien, rette henvendelse til Lyngeshop, der herefter vil kontakte leverandøren med henblik på at opfylde fabriksgarantien. Ombytning til en ny vare kan ikke altid påregnes, idet leverandøren ofte vil have ret til at reparere varen. Der må på nogle produkter påregnes længere reparationstid, da reparationen i visse tilfælde sker i udlandet.

9. Fortrydelsesret
Når varen returneres og fortrydelsesretten udnyttes kan dette kun ske, såfremt varen returneres i væsentligt samme stand som da du modtog den. Fortrydelsesretten bortfalder derfor, hvis du bruger varen på en måde, hvor det er helt åbenbart at brugen formindsker salgsværdien væsentligt.

Du har ret til at returnere alle købte varer til Lyngeshop, hvis returnering sker senest 14 dage efter varens modtagelse. Returnering sker ved, at du tilbagesender varen til nedennævnte adresse. Varen skal være ubeskadiget og skal være i original emballage. Du skal betale forsendelsesomkostningerne i forbindelse med

returnering. Er varen ikke intakt eller har den været i brug tages varen ikke retur.

Adressen er:

Lyngeshop

Kærgårdsvej 42

8355 Solbjerg

Hvis du fortryder købet tilbagebetales købesummen til dig ved en overførsel til din bank. Når vi har modtaget varen retur og kontrolleret at den lever op til betingelserne for at fortrydelsesretten kan udnyttes, vil vi kontakte dig, for at få oplyst hvortil købesummen skal returneres.